a. KISA VE UZUN VADELİ FİNANSAL PLANLAMA VE BÜTÇELEME FAALİYETLERİ 

b.FİNANSAL BORÇ YÖNETİMİ VE BORÇ YAPILANDIRMA FAALİYETLERİ 

Agrega Danışmanlık kaynak yaratılması ve kaynak yönetimi süreçlerinde taraflar arasındaki karşılıklı menfaatler çerçevesinde, kazan-kazan felsefesi ile hareket ederek, hem kaynak sağlayan hem de geri ödeyen açısından durumun normalleşmesine yardımcı olmak üzere aşağıdaki alanlarda hizmet sunmaktadır:

 Kaynak yaratılması sürecinde uygun teminatların sağlanması, 

Vadenin amaca uygun olarak yapılandırılması, 

Projenin ve amacının uygun bir şekilde tanımlanması,  

c.KREDİ ŞARTLARININ PROJE VEYA ŞİRKETİN ÖDEME GÜCÜNE GÖRE YENİDEN YAPILANDIRILMASI

 ç.MALİYET KONTROL VE YÖNETİMİ 

d.BİLANÇO YÖNETİMİ

Agrega Danışmanlık, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlere, varlık ve kaynak tarafında optimum bilanço yapısının oluşturulmasında ve söz konusu yapının korunmasında, bilanço yapısında yer alan varlıkların kendi içinde veya borçlar ve öz sermaye ile etkileşimlerinde ortaya çıkacak uyumsuzlukların giderilmesi ve optimum kaynak ve varlık yapısının oluşturulması alanlarında profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 e.KREDİ LİMİT TESİSİ 

Agrega Danışmanlık, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin kendilerini ve projelerini kaynak sağlayacak finansal kurumlara tanıtmaları sürecinde ihtiyaç duyacakları danışmanlık desteğini sunar.

f.BANKA İLİŞKİLERİ

Agrega Danışmanlık, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlere, kendi faaliyet alanlarına uygun finansman desteği veren bankaların tespit edilmesi ve bu bankalarla yürütülecek finansal faaliyetlerin yönlendirilmesi sürecinde ihtiyaç duyacakları danışmanlık desteğini sunar.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.