Agrega Danışmanlık’ta psikolojik danışma süreci, Alfred Adler’in ilkeleri doğrultusunda, kişilerin kendilerine özgü güçlü yanlarını fark ederek, onları nasıl kullanacaklarını bulmalarına yardımcı olarak yapılan bir rehberlik sürecidir. Bu süreç, lisanslı bir terapistle dört adımda gerçekleşir. Bu adımlar katı birer işlemsel basamak olarak uygulanmamakla birlikte şu şekildedir:  

I.          Terapist ve danışan arasında karşılıklı işbirliğine dayalı bir bağ kurma ve Danışanın amaçlarını tanımlama

II.         Psikolojik Araştırma – Bireysel Dinamiklerin Araştırılması ve Yaşam Tarzı Analizi

III.        Terapist tarafından Yaşam Tarzı Analizi yorumlanması ve geçmiş deneyimlerin şimdi ve gelecekteki yaşantılarına ışık tutacak içgörü sunulması

IV.        Danışanın yeniden yönlendirilmesi  (sunulan içgörünün uygulanmaya geçirilmesi ve yeni amaçlar için çalışılması )

o          Gerek duyulan dönüşüm ve yeni fırsatların araştırılması 

o          Aidiyet ve birliktelik duygularının hayata geçirilmesi

o          Cesaretin yeni tanımları konusunda bir fark oluşturulması


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.