İlişkilerde doyum ve mutluluk, eşlerin birbirlerine ne şekilde yardım etmeleri gerektiğini anladıklarında ve bunu kendi yaratıcı yönleriyle gösterdiklerinde ortaya çıkar.

İlişki sadece tek bir tarafın sahip olduğu bir şey değildir. İlişki denilen şey; iki tarafa da aittir. Her iki tarafın da bu ilişkide ortak amaçları vardır. Hiçbir ilişki devam etmesin diye kurulmaz. Evliliklerde ve beraberliklerde temel amaç; o ilişkiyi yaşatmaktır. Püf noktası ise; herkesin, karşısındaki eşi için ilişkiye sağladığı katkının önemini anlaması ve bu bilinç içinde davranmasıdır.

•          İlişki, Evlilik ve Çift danışmanlığı nedir? Neyi hedefler?  

Çiftlerin  bireysel değer yargıları, duygusal ihtiyaçları, her iki tarafın ailelerinden öğrendikleri, alışkanlıkları, sorun çözme yöntemleri zaman zaman çatışmalara neden olabilir. Böyle zamanlarda eşler birbirlerini çok sevseler de birbirlerini anlamakta ve ilişkilerine çözümler üretmekte zorlanabilirler.

Bu noktada çiftlerin sağlıklı bir dayanışma ve paylaşım içinde olmaları için bir uzmandan yardım almaları gerekebilir.

Agrega Danışmanlık’ta  bu süreçte her bir çiftin kendilerine özgü tutum ve davranışlarını bulmak için yaşam tarzı analizi yapılır.  

Eşlerin güçlü yanlarını bulmada, temel ihtiyaçları olan aidiyet duygularına ulaşmak için doğuştan sahip oldukları yaratıcı güçlerini keşfetmelerine ve geliştirdikleri sorun çözme yöntemlerini bulmalarına yardımcı olunur.  

Hedef, çiftlerin daha doyum verici bir ilişki yaşayabilmesi konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca, verdikleri karara göre gerekiyorsa ilişkiyi bitirme sürecini daha sağlıklı yürütebilmeleri konusunda da destek olmaktır.  Danışma süreci bazen bireysel olarak yetişkin danışmanlığı , bazen arabulucu, bazen eğitimsel, bazen de bu üçünün kombinasyonu şeklinde olabilir.

•          Aile danışmanlığı nedir? Neyi hedefler? 

Aile danışmanlığı; aile bireyleri arasında yaşanan ortak problemleri çözmeye yönelik olarak yürütülen psikolojik danışmanlık hizmetidir.

Temelde, anne, baba ve çocuklardan oluşan aile; farklı bireyleri içerisinde barındırsa da bir bütündür. Bu sebeple aile içerisinde problem yaşayan tek bir birey olsa bile süreçten olumlu sonuçlar elde edebilmek amacıyla danışmaya  tüm aile bireyleri aktif olarak katılır. Bazı durumlarda çekirdek aile üyeleri ile birlikte,  aileye etki eden anneanne, babaanne, dede, teyze, amca gibi  geniş aile üyeleri de seanslara davet edilebilir.

Agrega Danışmanlık’ta bu süreçte, aile bireylerinin hem kendilerini hem de birbirlerini tanımaları ve birbirlerini daha iyi anlamaları, duygusal ihtiyaçları konusunda  birbirleriyle açık ve içten bir iletişim kurabilmeleri ve  aile bireyleri arasında karşılıklı saygı, sevgi, güven ve uyumu artırmayı sağlayacak yeni beceriler kazandırmak konusunda çalışılır. 

Hedef, aileye sağlıklı bir işlevsellik kazandırılmasını sağlayarak erdemli ve güçlü bir toplum yaratmanın gereği olan “sağlıklı aile” yapısına katkıda bulunmaktır.


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.