Çiftlerin her birinin kendi kök ailesinden edindiği alışkanlıklar, tutumlar, hayata bakış açıları, ilişki kalıpları, beklentileri, dünya görüşleri vardır. Kişiler yeni bir aile kuracağı zaman kök ailesinden getirdiği özellikleri ilişkisine taşır. Artık yeni ailede iki kök ailenin özelliklerinin harmanı olan yeni bir aile formu oluşacaktır.  Bu yeni formu oluşturmak zaman ve emek gerektirir. Bu noktada çiftlerin zaman zaman destek alması sağlam temelli bir aile kurmak ve evlilikte doyum ve mutluluk açısından önemli bir ihtiyaçtır.


Evlilik öncesi danışmanlık nedir?  Neyi hedefler?

Evlilik Öncesi Danışmanlığı, evliliğe geçiş sürecinin kolaylaştırılmasında, güçlüklerin kriz haline gelmeden çözülmesinde ve  çiftlerin birbirini daha iyi tanımasında “eğitsel, önleyici ve geliştirici” bir psikolojik danışmanlık hizmetidir. 

İlişkinin başladığı ilk an ve  ilk günler, daha sonra yaşanacak ilişkinin tarzını belirlemede adeta mucizevi bir yol göstericidir.Eşlerin ilişkideki rolleri daha ilk anlarda belli olur. 

Agrega Danışmanlık’ta bu süreçte, eşlerin rollerini ve sınırlarını belirlemelerinde ve bu doğrultuda yeni ailelerinin yol haritalarını çizmeleri üzerinde çalışılır. 


Danışmanlık sürecinde hedefler: 

•          Çiftlerin evlilik için yapılacak bilinçli hazırlanmalarına ve evliliklerini sağlam temeller üzerine kurmalarına  Adler yaklaşımı ışığında destek olmak, 

•          Evlilikte ortaya çıkabilecek olası sorunları, sağlıklı bir bakış açısı ve farkındalıkla ele almak, değerlendirmek ve önlemeye yardımcı olmak,

•          Evlilikte açık  ve güçlü iletişim sağlamalarına, birbirlerinin beklenti ve ihtiyaçlarını fark etmelerini öğrenmelerine, kültür farklılıklarından kaynaklanabilecek anlaşmazlıkların çözümlerine eğitsel olarak destek olmak,  

•          Her çifte özgü kendi yol haritalarını belirlemeye yardımcı olmaktır.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.