“Çocukların problem diye gördüğümüz davranışları 

onların yaşadıkları problemlere buldukları çözümleridir”

Rudolf Dreikurs

  • Çocukların olumlu veya olumsuz davranışları, onların duygusal ihtiyaçlarını karşılama konusunda bizlere ipuçları verir. 

Agrega Danışmanlık’ta oyun terapisi ile, çocukların hangi yanlış amaca yönelmiş olduklarını belirlenip, aile, okul ve arkadaşları ile olan ilişkilerini de göz önünde bulundurarak, yeterliliklerinin farkında olmalarına yardımcı olunur. 

Oyun terapisi ailelerle birlikte işbirliği içinde yürütülen bir danışmadır. Ailelere yeni davranışlar denemeleri için çocuklarını cesaretlendirme yolları hakkında rehberlik edilir.

  • Ergenlikte ise, sorunlar gelişimsel olarak farklılaşır. Ergenlik, bireyselleşme sürecinde önemli bir dönemdir. Ergenler bu süreçte kim olduklarını bulmak için çabalarlar ve anne babalarının korumacılığından veya baskılarından bağımsız olarak yaşama yollarını denerler. Bu denemeler kimi zaman isyan, kimi zamansa boyun eğme olarak baş gösterir. 

Bu süreçte psikolojik danışmanlık, hem aileye hem ergenin kendisine eşit mesafede durarak, aile için çaresiz kaldıkları noktalarda rehberlik etmek, ergen için de kendi sorumluluğunu alıp, tercihlerini gerçekleştirecek yolları keşfetmek konusunda yardım eder. 

Tüm bunların yanında, ergenlik yaşlarında çocuklarımız, hayatlarına yön verecek önemli sınav aşamalarından geçerler. Henüz kendi başına uçmaya çabalayan çocuk, geleceğiyle ilgili olarak, sınavlara yüksek performans gösterme baskısı altında kalır. Bu dönemin daha kolay geçirilmesine yönelik, Agrega Danışmanlık’ta bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti yanında ‘‘Sınav Kaygısı” ve “Sosyal kaygı” grup çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca anne-babalara yönelik, ‘‘Ergenleri Anlamak ve Hayata Hazırlamak ” konulu sohbet toplantıları ve grup çalışmaları düzenlenmektedir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.