Koçluk, bireylerin kişisel ve farklı dünyalarındaki farklılıkları göz önünde bulundurarak, sahip oldukları temel değerler çerçevesinde, hayatlarının her alanında ulaşmak istedikleri hedeflere ulaşmak üzere çıktıkları yolculukta onların yanlarında yürümektir. Koçluk bir anlamda yol arkadaşlığıdır. 

Koçluk sürecinde koçun rolü, koçluk alan kişinin görüş alanının genişlemesine yardımcı olmak, kişinin üzerinde düşünmek istediği konuya farklı perspektiflerden bakmasını sağlamak ve gelecek, gelişim ve sonuç odaklı düşünmesini desteklemektir. Bu desteği sağlarken Koç, açık uçlu ve güçlü sorulardan ve koçluk ilkeleri çerçevesinde tanımlanmış olan yöntemlerden yararlanır.

ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) etik kuralları doğrultusunda yürütülen koçluk çalışmalarımız, 5 temel Erickson prensibi üzerine yapılandırılmıştır:

  • Her insan tam ve bütündür.
  • Her insan ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara sahiptir.
  • Her insan o an için bildiğinin en iyisini seçer.
  • Her davranışın altında pozitif bir değer vardır.
  • Değişim kaçınılmazdır.


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.