Gelecekleri ile ilgili karar verme aşamasında bulunan gençlerin, meslek seçerken kendilerini tanımaya ihtiyaçları vardır. Bu tanışma, kendilerini kararsızlıklarından;  geleceklerini de bilinmezlikten kurtarır. 

Klasik anlamda mesleki rehberlik; bireyi kişisel özellikleri ve meslekler hakkında bilgi sahibi yaparak kendisine uygun bir mesleği seçip bu alanda ilerlemesine yardım etme sürecidir. 

KED (Kariyer Eğilimi Danışmanlığı); gençlerin gelecekteki iş yaşamlarını tasarlamalarına ışık tutan, sadece yetenek ve ilgi alanlarına yönelik  değil; onların  hayat amaçları, kişiliklerinin  yapı taşları ve duygu ihtiyaçlarını  bir bütün olarak özümsemelerine yardımcı olan bir süreçtir. 

Meslek seçimlerinde, gençlerin genel kişilik özelliklerinin yanı sıra, kişisel farklılıklarındaki minik nüanslar son derece belirleyicidir. 

KED gençlerin kime/ kimlere  benzediğini gösteren test puanları yerine, gençlerin benzersizliğini gösteren hikayelerine odaklanır.

Gelecek ve gelecek günlere hazırlanmak

Usta bir nalbant, her geçen gün gelirinin azalmasından sızlanıp dururmuş.

Kendi kendine; “Benim şu yaptığım nalları kimseler yapamaz, kaç yıldır bu işi yapıyorum artık ustayım ama yine de gelirim çok azaldı diye söylenir dururmuş.

Bir gün aynı tarzda sızlanışlarına tanık olunca bir arkadaşı, dayanamayıp usta nalbantı elinden tutarak dışarı çıkarmış.

Ustanın gözleri at arabalarını ararken etrafında gelen geçen otomobillerle karşılaşınca yılların ustası ne yapacağını ne düşüneceğini şaşırmış.

 Ustanın gözleri at arabalarını ararken etrafında gelen geçen otomobillerle karşılaşınca yılların ustası ne yapacağını ne düşüneceğini şaşırmış.


Kariyer Eğilimi Danışmanlığı gençlerin kendilerini tanımalarına ve meslek alanlarını seçmeleri konusunda onlara yardımcı olmanın yanı sıra, onlara geleceğin insanı olmanın önemini de vurgulayarak ışık tutar. 

Çünkü 21. Yüzyılda artık biliyoruz ki, meslekler de zamanın koşulları tarafından belirleniyor. Mesleklerin doğuşları ve gelişmeleri;  ilerleyen teknoloji, toplumun beklentileri ve insanlığın gereksinmelerine cevap verecek şekilde ortaya çıkıyor.. Kayboluşları da aynı sebeplerden ötürü gerçekleşiyor.

Hız ve değişim çağında gençlerin de gelecek planlarının arasında kendilerine yatırım yapmaları, değişime açık olmaları, psikolojik sağlamlık düzeylerini nasıl hazır edeceklerini öğrenmeleri gerekiyor. Yeni yeni meslekler, yeni yeni iş modelleri, belki birkaç kariyeri öğrenmek ve yeni iş dünyası koşullarına uyum sağlayabilmek için uyum stratejilerini erkenden öğrenmeleri gerekiyor. 

KED; artık mesleklerin beceri alanlarına dönüşümünün farkındalığı ile günümüzün dinamik gençlerine “ne olmak istiyorum” un yanıtlarına yardımcı olmaktan ziyade, “ne yaparsam mutlu olurum, yaptığım ve yapabildiklerim neler, kimlere faydalı olmak istiyorum, tüm bunlar benim için ne anlam ifade ediyor?” gibi sorularına yardımcı olmayı hedefliyor. Bu sayede bilinçli farkındalık kazanmalarını ve hayatla başa çıkabilen bireyler olma yolunda ilerlemelerini amaçlıyor.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.