Her şey “insan”la başlar. 

Kurumların en değerli ve vazgeçilmez kaynağı olan insanla ilgili sistemlerin, insan yönetimi ilke ve prensiplerinin kurum vizyon ve değerleri ile paralel bir şekilde oluşturulması, tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve etkin işleyişinin sağlanması kurumsal başarıya imza atan adımlardandır.

Bu alanda sunduğumuz ve aşağıda ana başlıklarını belirttiğimiz gelişim, değişim ve dönüşüm odaklı danışmanlık hizmetleri, koçluk bakış açısının ve insan kaynakları yönetimi alanındaki birikim ve deneyimlerimizin sentezi ile ortaya çıkarılmaktadır.  

•          Kurumsal vizyon ve değer çalışmaları,

•          Organizasyon yapısı ve rol ve sorumluluk tanımı çalışmaları,

•          İnsan kaynakları süreçlerinin oluşturulması, yeniden yapılandırılması ve kurumsal işleyişe entegrasyonu, 

•          Yeni oluşturulmakta olan İnsan Kaynakları birimi yöneticilerine mentorluk ve danışmanlık desteği,

•          Performans ve ödül sistemleri tasarım çalışmaları,

•          Geribildirim ve etkili iletişim süreç yönetimi çalışmaları,

•          Ücretlendirme sistemlerine yönelik çalışmalar,

•          Yetenek yönetimi sistemlerine yönelik çalışmalar

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.