Cesaretlendirme kişinin kendisini iyi hissetmesini, kendisini bulunduğu yere ait ve orada değerli hissetmesini, yaptığı işte yeterli hissetmesini ve daha verimli çalışmasını ve ortak amaca hizmet konusunda daha istekli olmasını sağlar.  

Bu programda cesaretlendirmenin kurum kültürünün bir parçası haline getirilmesinin ve liderler tarafından farkındalıkla uygulanmasının çalışanlar ve kurumsal sonuçlar üzerindeki etkilerini ortaya koyuyoruz. Cesaretlendiren liderler ve kurumlar programımız tümüyle çalıştığımız kurumun ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmakta ve yürütülmektedir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.