Kurumsal Yaşam Tarzı Analizi

Doğru kaynak yönetimi ilkelerinin en sağlam uygulanması gereken alan insan kaynakları yönetimidir, çünkü “insan” diğer şirket kaynakları ile karşılaştırıldığında, çok boyutlu, duygu, düşünce ve değerlerden oluşan ve her biri bir diğerinden farklı olan bir kaynaktır. Buradan hareketle çalışan algısını ölçmek, çalışanların gerçekliğini ölçmek ve bir anlamda kurumun yaşam tarzına, yaşam algısına dışardan bir gözle bakmak anlamına gelecektir. Bu bakış sayesinde son derece ölçülemeyen bir değer ölçülebilir hale gelecek ve sonrasında da kurumsal güçlülüğü destekleyecek şekilde hareket planları ve adımları oluşturulması sağlanacaktır.

Bu tür ölçüm çalışmaları ve sonrasında belirlenen gelişime açık alanlar üzerinde yürütülecek kurum içi çalışmalar, çalışanların kuruma karşı duydukları bağlılık ve aidiyet duygusunu fazlasıyla güçlendirecek ve çalışanların mutluluğuna katkı sağlayacaktır.
Unutulmamalıdır ki mutlu çalışan, mutlu iş sonuçlarını da her zaman beraberinde getirecektir.


 

   
 
Demirler Plaza, Mustafa Kemal Mah. 2140.Sk. No:18/7 Çankaya/Ankara • Telefon: 0312 440 66 63 • Faks: 0312 440 66 63

• E-mail: info@agregadanismanlik.com
  

Web Tasarım: AdaNET