Çocuklar ve Ergenler İçin

•  Okul Başarısı  •  Ergenliğe Uyum Problemleri  •  Sınav Kaygısı  •  Motivasyon   •  Akran İlişkileri  •  Öfkeli  Çocuk    

“Çocukların problem diye gördüğümüz davranışları onların yaşadıkları problemlere buldukları çözümleridir.”

Rudolf Dreikurs

Çocukların 6 – 8 yaşına kadar yoğun olarak karşılamak istedikleri birtakım duygusal ihtiyaçları vardır. Bunlardan en temel 4 tanesi; kendilerini ait hissetmek, yeterli hissetmek, değerli hissetmek ve cesur hissetmektir. Bu ihtiyaçlarını ne şekilde, hangi yollardan karşılayacakları onların ailelerine, kardeş sıralamasına, sosyal çevrelerine ve tüm bunları değerlendirecekleri yaratıcılıklarına bağlıdır.   

Çocukların tüm davranışlarının teker teker amacı işte bu 4 temel ihtiyaç doğrultusunda bellidir. Olumlu veya olumsuz davranışları, onların duygusal ihtiyaçlarını karşılama konusunda bizlere ipuçları verir.

Oyun terapisi ile çocukların hangi yanlış amaca yönelmiş olduklarını belirleyip, aile, okul ve arkadaşları ile olan ilişkilerini de göz önünde bulundurarak, yeterliliklerinin farkında olmalarına yardımcı oluyorum.

Oyun terapisi ailelerle birlikte işbirliği içinde yürütülen bir danışmadır. Ailelere yeni davranışlar denemeleri için çocuklarını cesaretlendirme yolları hakkında rehberlik ediyorum. Her seans sonrası çocuğun gelişimi ve ailenin tutumları hakkında geribildirim veriyorum.

Ergenlikte ise, sorunlar gelişimsel olarak farklılaşır. Ergenlik, bireyselleşme sürecinde önemli bir dönemdir. Ergenler bu süreçte kim olduklarını bulmak için çabalarlar ve tıpkı bir kuşun kendi başına uçmaya başlaması gibi anne babalarının baskı ve korumacılığından bağımsız olarak yaşama yollarını denerler.
Bu denemeler kimi zaman isyan, kimi zamansa boyun eğme olarak baş gösterir. Bu isyanlar veya boyun eğme aslında bir yol arayışıdır.

Ergenlerle çalışırken özellikle önem verdiğim konu; ailelerin bu arayış süresinde, çocuklarına belirli sınırlar dahilinde hata yapmasına da olanak tanıyabilecek şekilde destek vermeleri gerekliliği.

Bu süreçte hem aileye hem ergenin kendisine eşit mesafede durarak, aile için çaresiz kaldıkları noktalarda rehberlik etmek, ergen için de kendi sorumluluğunu alıp, tercihlerini gerçekleştirecek yolları keşfetmek konusunda psikolojik danışma yapıyorum.

Tüm bunların yanında, ergenlik yaşlarında çocuklarımız, hayatlarına yön verecek önemli sınav aşamalarından geçerler. Henüz kendi başına uçmaya çabalayan çocuk,  geleceğiyle ilgili olarak, sınavlara yüksek performans gösterme baskısı altında kalır.

Bu dönemin daha kolay geçirilmesine yönelik, Agrega Danışmanlık’ta bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti yanında ‘‘Sınav Kaygısı'' ve “Sosyal kaygı'' grup çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca anne-babalara yönelik, ‘‘Ergenleri Anlamak ve Hayata Hazırlamak '' konulu sohbet toplantıları ve grup çalışmaları düzenlenmektedir.


 

   
 
Demirler Plaza, Mustafa Kemal Mah. 2140.Sk. No:18/7 Çankaya/Ankara • Telefon: 0312 440 66 63 • Faks: 0312 440 66 63

• E-mail: info@agregadanismanlik.com
  

Web Tasarım: AdaNET