Kurumsal Yönetim
 • KURUMSAL STRATEJİ VE KURUM KÜLTÜRÜ
  • Kurumsal vizyon ve stratejilerin tanımlanması
  • Vizyon ve stratejinin faaliyetler, hedef ve amaçlarla ilişkilendirilmesi
  • Kurum kültürü farkındalık faaliyetleri
  • Sektör analizi
  • Pazarda konumlanma
  • Organizasyon tasarımı

 • STRATEJİK PLANLAMA
  • Agrega Danışmanlık, müşterilerinin gelecekle ilgili iş planlarını ve hedeflerini gerçekleştirmek için izlemeleri gereken yol ve kullanacakları yöntemler konusunda profesyonel danışmanlık sağlar. Bu kapsamda sunulan hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

   • Hedeflerin tanımlanması
   • Varolan durumun analiz edilmesi ve hedefe ulaşmak konusunda açık alanların belirlenmesi (gap analysis)
   • Güçlü ve zayıf alanların ve potansiyel fırsat ve tehditlerin belirlenmesi (swot analysis)
   • Varolan durumdan hedefe ulaşmaya yönelik hareket planının oluşturulması
   • Hareket planına yönelik kaynak planlamasının yapılması

 • RİSK YÖNETİMİ
  • Agrega Danışmanlık müşterilerinin sahip olduğu mevcut ve potansiyel riskleri analiz ederek, planlama yapmalarına ve gelecekteki kötü sürprizlere karşı hazırlıklı olmalarına yardımcı olmakta, ayrıca risklerin ortaya çıkması sonrasında ise bu risklerin fırsata çevrilmesi aşağıdaki alanlarda profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

   • Sigortalama
   • Hedging
   • Vadesiz döviz piyasaları (“spot markets”)
   • Vadeli döviz piyasaları (“forward markets”)
   • Gelecek döviz piyasaları (“futures markets”)
   • Opsiyonlu işlemler (“options”)
   • Faiz ve döviz kredisi swapları, döviz swapı
   • Mal borsalarında işlemler (“commodity markets”)
   • Sendikasyon kredileri (“syndicated credits”)

 • FİNANSAL ORTAKLIKLAR
  • Ülkemizde sermaye birikiminin gelişmiş ülke ekonomilerine oranla daha kısıtlı olması, birçok ulusal şirketin stratejik planlarını gerçekleştirecek kaynaklarını daraltmaktadır. Agrega Danışmanlık, yerli şirketlere sermaye tedariki konusunda uluslararası sermaye sağlayan fonlardan sektör ve iş alanına göre 3-10 yıla kadar farklı vadelerde sermaye sağlanabilmesi gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda sunulan hizmetler aşağıda görülebilir:

   • Şirketin sermaye fonlarından kaynak temin etmeye uygunluğunun tespiti,
   • İş planlarının sermaye tedarikçilerine sunulabilecek kalite ve içerikte hazırlanması,
   • Uygun fonu sağlayabilecek kuruluşların belirlenmesi ve bunlarla iletişim kurulması,
   • Projenin sunulması ve pazarlanması,
   • Şirket değerlemesi ve ortaklık şartlarının belirlenerek müzakerelerde bulunulması

 • PROJE FİNANSMANI VE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

  • Agrega Danışmanlık, yeni yatırım, modernizasyon, kapasite yatırımları, ihaleler, özelleştirmeler v.b. projeler için fizibileterin ve iş planlarının hazırlanması, kredi verilebilirliğinin değerlendirilmesi ve gereken finansmanın sağlanması için kredi verebilecek kuruluşların veya sermaye sağlayabilecek potansiyel yatırımcıların araştırılması gibi konularda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler çerçevesinde aşağıda yer alan konularda da destek sağlanmaktadır:

   • Fikir halindeki projelerin finansal tablolara dönüştürülmesi,
   • Proje verimliliğinin ölçülmesi,
   • Projenin gerçekleştirilebilir olup olmadığının tespiti,
   • Finansman kaynaklarının araştırılması.

 

   
 
Demirler Plaza, Mustafa Kemal Mah. 2140.Sk. No:18/7 Çankaya/Ankara • Telefon: 0312 440 66 63 • Faks: 0312 440 66 63

• E-mail: info@agregadanismanlik.com
  

Web Tasarım: AdaNET